ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΟΥΤΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ ΟΥΤΕ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ, ΕΙΜΑΙ ΑΠΛΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ.

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------
ΓΟΥΝΑΡΗ 2                                                               ΤΗΛ: 2104274112
1ος ΓΡΑΦΕΙΟ Ν. 6                                                       FAX: 2104226253
ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                                                  ekritiko@otenet.gr
185 31


Η ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΣΤΟΥΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

    Αξιότιμα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή λόγω των έκτακτων γεγονότων και καταστάσεων που βιώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που έχουν ως αποτέλεσμα, την υπέρμετρη αύξηση του κόστους της ενέργειας στους τελικούς χρήστες, είτε αυτοί είναι  οικιακοί  οι καταναλωτές είτε αυτοί είναι εταιρικοί χρήστες.

Πλέον συγκεκριμένα οι αυξήσεις που καταγράφονται έως στιγμής έχουν ως ακολούθως :

Αύξηση στο Φυσικό Αέριο της τάξεως του 20%  πάνω από 180/MWH

Αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα της τάξεως του 30% έως 170%   από 134,73/MWP στα 198,34/ MWP

Και παρόμοιες αυξήσεις αναμένονται ή έχουν ήδη συντελεστεί  και στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης και στα ναυτιλιακά καύσιμα κτλ.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω αυξήσεων θα είναι τραγικό τόσο για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς όσο και για την βιωσιμότητα δεκάδων χιλιάδων πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων οικογενειακών επιχειρήσεων.

Όλα τα δεδομένα αλλά και οι εκτιμήσεις οικονομολόγων και αναλυτών γεωστρατηγικής, συγκλίνουν στο συμπέρασμα, ότι ασχέτως του πόσο θα διαρκέσουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, η ενεργειακή κρίση θα συνεχιστεί δια όλο το υπόλοιπο του 2022 και πιθανότατα θα εξομαλυνθεί το 2023, ανάλογα με τις επικρατούσες τότε γεωστρατηγικές, γεωπολιτικές και γεωοικονομικές συνθήκες και εξελίξεις.

Δια όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμεθα προς τα αρμόδια όργανα της ελληνικής πολιτείας όπως προβούν στις κάτωθι ενέργειες

1)  Να πραγματοποιηθεί έλεγχος από τα αρμόδια εποπτικά  και ελεγκτικά  όργανα της πολιτείας στους παραγωγούς και παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου κίνησης, βενζίνης,  ναυτιλιακών καυσίμων κτλ, προκειμένου να διαπιστωθεί και να εξακριβωθεί εάν απορροφάτε το πραγματικό ποσοστό αύξησης κόστους της ενέργειας, ή υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας.

2)  Δια λόγους δημοσίου συμφέροντος και έκτατης ανάγκης και με νομοθετική ρύθμιση, να καθοριστεί πλαφόν κατά ανώτερο, όριο σε ποσοστό 2% περιθωρίου κέρδους σε όλους τους παρόχους, παραγωγούς, προμηθευτές πάσης φύσεως και μορφής  ενέργειας εις την ελληνική επικράτεια.

3)   Με Υπουργική Απόφαση να καταστεί υποχρεωτικός ο διακανονισμός των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, σε αριθμό δόσεων και με προϋποθέσεις που θα καθοριστούν από την ελληνική πολιτεία και από το ελληνικό κοινοβούλιο, θα είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και δεν θα εναπόκειται στην προαίρεση των προμηθευτών, παρόχων, παραγωγών πάσης φύσεως και μορφής στην ελληνική επικράτεια.

Η Εθνική Ομοσπονδία, προτίθεται προκειμένου να εισακουστούν τα ανωτέρω δίκαια αιτήματά της, να κινητοποιήσει τα δεκάδες χιλιάδες μέλη και υποστηρικτές της σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Ελπίζουμε στην συμπαράσταση και συμπαράταξη όλων των μελών του ελληνικού κοινοβουλίου, λόγω της κρισιμότητας των καταστάσεων που αντιμετωπίζουμε.

 

    O
Πρόεδρος 
Κρητικός Σ. Ευάγγελος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου